Nico de Verhalenman

Indianenverhalen bij de tipi HAGEOTA (hij die verhaalt) bestaat uit een aantal verhalen uit de rijke cultuur van de Noord Amerikaanse Indianen. Deze verhalen zijn tot voor kort verborgen gebleven in de longhouses, de hogans en de tipi’s, waar HIJ DIE VERHAALT tijdens de lange winteravonden vertelde over het hoe en waarom.


Het zijn verhalen van en over een volk met een oeroude orale traditie. Ze werden verteld van generatie tot generatie. Ze werden tot voor kort nooit opgeschreven en waren gedoemd te verdwijnen.